Avvikelsessystemet
Från och med 1 maj 2022 har MedControl ersatt samverkansavvikelser.
För frågor om detta kontakta Folktandvårdens samordnare inom uppsökande verksamhet.

MedControl PRO - Logga in (vgregion.se)